Eksperter i service

ETK står for Ejendomme Teknik Køge. ETK er en del af Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og har omkring 150 ansatte. Opgaverne består i bl.a. ejendomsservice, renholdelse og vedligeholdelse af veje, stier og parker, snerydning og renovation, og medarbejderne er således meget synlige i hele kommunen.

En ren fornøjelse

I forbindelse med et kvalitetsløft af Køge Kommunes veje og grønne områder, ønskede ETK at inddrage borgerne i arbejdet med at få et renere og rarere Køge. Kampagnen ”Køge – en ren fornøjelse” blev søsat med bl.a. kampagnesite, Facebook, skraldespandsindvielse og kampagnestand på Køge Torv, og kampagnen fortsætter med en række aktiviteter med fokus på nudging og borgerinddragelse. Vi har fået lov til at udfolde os med alt fra strategi til design og eksekvering.

Ide & strategi

Grafisk design

Online

Messer & events

PR & presse

Sociale medier

LIST Kommunikation

Copyright © 2019